Om Gilde Garvin

Elin Gilde Garvin
Kr. Lofthusgt 24
4790 Lillesand

Tlf:    0047 97 12 98 12
Mail : egarvin@online.no

 

Født: 01.04.58.
Utdanning:
Faglærerutdanning i forming, fordypning i tre og vev, 1986.
Master i design, kunst og håndverk, «Mellom barken og veden», materialstudie av Lindebast, 2019.
Arbeid: Arbeider i Norges Husflidslag som barne- og ungdomskonsulent.

Medforfatter til bøker/hefter:
Vev vel, 2016.
Med kniv og fantasi – spikke med barn, 2004.
Hjerter i fyr og flamme, 2002.
Bjørk, 2000.

Utstillinger:
Deltok på Lillesand Kunstforenings høstutstilling med arbeider i Lindebast, 2019.
Særutstiller på Dyrsku`n i Seljord, 2012.
Deltatt med arbeider på utstilling i Lillesand Kunstforening og Seljord Kunstforening.
”3 i tre” på Norsk Skogmuseum, Elverum. 2007.
Utstilling i Lillesand , sammen med Torunn Kristensen,1997.

De siste årene har jeg hovedsakelig arbeidet i tre, – gjerne i rått tre. Ved å hente materialene i skogen, har jeg grep om hele produksjonsprosessen. Filosofien er å utnytte materialet på grunn av dets egenskaper. Kniven er mitt viktigste redskap. Produktene har skårne og malte overflater. Jeg bruker oljebasert kunstnerfarge.
Gjennom arbeidet med min masteroppgave, har jeg arbeidet med utvinning, foredling og bruk av lindebast som materiale i eget skapende arbeid.